Informace


 • Naše společnost se orientuje na klimatizování místností a z toho vychází i nabídka klimatizací a dalších zařízení. Dodáváme a instalujeme klimatizace, které čerpají energii pro svoji činnost z okolního vzduchu – jedná se tedy o tepelná čerpadla vzduch-vzduch resp. vzduch-voda. Dále instalujeme klasickou vzduchotechniku (ventilátory) pro účely větrání a odvlhčovací a zvlhčovací jednotky. V nabídce nechybí ani čističky vzduchu.

  Naše aktivity:

  • Služby - prodejny, různé provozovny a technické místnosti, sklady léků, ordinace lékařů, prostory s informační a komunikační technologií
  • Administrativa - kanceláře, učebny, auly, spol. místnosti, prostorné haly
  • Bydlení - byty, rod. domy, zimní zahrady, bazény
  Číst více 

 • dělené klimatizace (tzv. split) – Zařízení je vhodné pro občasnou, až stálou teplotní úpravu vzduchu v uzavřených místnostech (jedné nebo více). Vyžaduje stabilní umístění (s možností demontáže a přemístění) vnitřní část je v předmětném prostoru a venovní část ve volném prostoru. Části jsou propojeny chladivovým potrubím a el. kabelem. Připojení na el. síť je realizováno pohyblivým nebo pevným přívodem. Probíhá jednoduchá filtrace cirkulujícího vzduchu přes plastový omyvatelný filtr. U vybraných modelů jsou k dispozici deodorační, aktivní a ionizační filtry a antibakteriální úpravy materiálů.

  mobilní klimatizace – Zařízení je vhodné k operativnímu použití pro okamžitou a krátkodobou úpravu teploty vzduchu v uzavřeném prostoru velikosti pro jednu osobu (možno přirovnat ke klimatizaci v autě nebo jinému personálnímu ventilátoru s aktivním ohřevem nebo chlazením). Vyžaduje obvykle odvod odpadního teplého vzduchu mimo předmětný prostor(hadice průměru cca 100mm) a připojení pohyblivým přívodem na el. síť. Probíhá jednoduchá filtrace cirkulujícího vzduchu přes plastový omyvatelný filtr.

  okenní klimatizace – Zařízení je vhodné pro občasnou teplotní úpravu vzduchu v jedné uzavřené místnosti. Vyžaduje stabilní umístění v okně nebo v otvoru v obvodové zdi (s možností demontáže a přemístění) a připojení pohyblivým přívodem na el. síť. Probíhá jednoduchá filtrace cirkulujícího vzduchu přes plastový omyvatelný filtr.

  speciální klimatizace (tzv. přesné) – Zařízení je určeno pro konkrétní speciální technické aplikace a jeho dodávka se vždy připravuje projekčně. Sem patří pracoviště s vysokými nároky na přesnost a kvalitu požadovaných hodnot fyzikálních parametrů (např. serverovny, laboratoře a zdravotnická pracoviště, prostory s komunikační technikou,…)

  ventilační jednotky – Zařízení je určeno pro výměnu vzduchu (větrání) v předmětném prostoru pro prostou výměnu vzduchu nebo s možnostmi filtrací různých stupňů, ochlazování, ohřevu, úpravy vlhkosti vzduchu apod. Jednotky mohou být vybaveny rekuperací tepelné* energie a v celkovém svém pojetí mohou nahrazovat otopný systém. Může se jednat o prostory od nejmenších až po prostory s výskytem velkého množství osob. (např. rod. domy, laboratoře, restaurace, obchody, posluchárny, haly, obchodní centra apod.)

  ventilátory a odsávače – Zařízení je určeno obecně k přepravě vzduchu v potrubí (vzduchovody) nebo bez potrubí mezi předmětnými prostory. (např. kuchyně, restaurace, koupelny, bazény,…)

  odvlhčovače a zvlhčovače – Zařízení určeno především pro úpravu vzduchu z hlediska vlhkosti pro dosažení parametrů daných technologickými předpisy pro předmětný prostor nebo pro dosažení osobní pohody člověka. (např. bazény, koupelny, archivy, knihovny,…)

  tepelná čerpadla pro vytápění – zařízení, které svou činností dodává tepelnou energii často jen na ohřev media pro klasický topný systém ( ústřední vytápění, podlahové vytápění aj.). Bývá kombinováno s klasickým zdrojem tepelné energie jako jsou kotle na různá (tuhá, plynná, tekutá) paliva nebo elektřinu.

  komponenty, doplňky a jiné prvky související s výše uvedenými zařízeními

   

   


  *pozn.: pod pojmem „tepelná energie“ je nutno chápat chlad i teplo, z fyzikálního hlediska jde o energii uváděnou v kW  a vnímat rozdíl vůči pojmu „teplota“, což je fyzikální veličina udávaná ve stupních (°C, °F nebo °K Kelvina)

  Číst více 

 • Rozdělení klimatizací může být prováděno podle celé řady aspektů, náhledů či parametrů a jejich kombinací

  • oblast použití (průmyslová výroba, doprava osob a produktů, obchod (např.prodej a skladování potravin), služby (provozovny a technologické místnosti), administrativa (kanceláře, učebny, spol. místnosti, haly, sklady, technolog.místnosti, serverony), bydlení (byty, rod. domy, zimní zahrady, bazény)
  • zdroj tepelné* energie pro změnu teploty v daném prostoru (vzduch, voda, země (půda, hornina), elektřina nebo jiné průmyslově upravené zdroje energie)
  • látka (medium) zajišťující výměnu tepelné energie mezi předmětným prostorem a okolním prostorem, tj. zdrojem energie (vzduch, nemrznoucí vodní směs, ekologické chladivo)
  • funkčnost (např. chlazení, topení, větrání a filtrace vzduchu jedna nebo různé kombinace uvedených funkcí
  • výkonová kapacita klimatizace
  • způsob provozu (nepřetržitý, pravidelný, náhodný)
  • konstrukční řešení a design provedení
  • značka (výrobce) klimatizace
  • cena klimatizace

   

   


  *pozn.: pod pojmem „tepelná energie“ je nutno chápat chlad i teplo, z fyzikálního hlediska jde o energii uváděnou v kW  a vnímat rozdíl vůči pojmu „teplota“, což je fyzikální veličina udávaná ve stupních (°C, °F nebo °K Kelvina)

  Číst více 

 • Při rozhodování, jakou klimatizaci si vybrat, je potřebné vycházet z uvedených hledisek

  • způsob využívání prostoru a vlastní klimatizace
  • velikost prostoru
  • výkon klimatizace
  • konstrukční řešení  a design klimatizace
  • požadavek na přesnost regulovaných veličin
  • značka klimatizace
  • možnost stav. úprav v prostoru
  • zpracování realizačního projektu
  • cena klimatizace
  Číst více 
 

Služby

 • Nabídka, projekt
 • Dodávka, montáž
 • Servis, revize
 

+420 596 138 425 ~ Přívozská 10, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava ~ Napsat e-mail ~ Tvorba webu - ZenArt.cz